Uitnodiging: conferentie Complexe scheidingen en huiselijk geweld – 8 november 2022

Uitnodiging: conferentie Complexe scheidingen en huiselijk geweld – 8 november 2022

Conferentie Complexe scheidingen en huiselijk geweld

8 november 2022

Ook dit jaar wordt er vanuit de Werkgroep geweld in gezinnen ( onderdeel van het kenniscentrum Utrecht Sociaal- het kUS) weer een congres georganiseerd rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Het congres vindt plaats op dinsdag 8 november 20in Het Huis Utrecht, met als thema ‘Complexe scheidingen en huiselijk geweld’.

Ervaringsdeskundigen, professionals en andere inspirerende sprekers laten hun licht schijnen op dit actuele onderwerp. Naast een plenaire lezing zijn er diverse workshops om concrete handvatten te krijgen om beter toegerust te zijn in situaties waarin complexe echtscheidingen een rol spelen.

Het congres is bedoeld voor professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie. Informeer uw netwerk over dit congres en noteer alvast dinsdagmiddag 8 november in uw agenda.

Programma

11:15 uur              inloop/lunch

12:00 uur              Opening door dagvoorzitter Anouk Martijn

12:05 uur              Lezingen Frènk van der Linden en Jelmer van Nimwegen

13:15 uur              pauze/wisseltijd

13:30 uur              1e workshopronde

14:45 uur              (wisseltijd)

15:15 uur              2e workshopronde

16:30 uur              (einde workshops)

16:35 uur              Presentatie verhalenbundel ‘Durf te spreken’. Een bundel vol ervaringsverhalen over betrokkenen bij huiselijk geweld. Een vervolg op de Bundel ‘Durf te weten’ uit 2020. Deelnemers ontvangen een gratis exemplaar.

17.00 uur              Plenaire afsluiting, aansluitend borrel

Toelichting bij het programma

 Plenaire lezing van Jelmer van Nimwegen, Stichting Het Verdwenen Zelf

Jelmer van Nimwegen komt met strakke definities, kille feiten en harde getallen: wat gebeurt er achter gesloten deuren en om hoeveel mensen gaat het? Mythes en aannames worden ontkracht. Hoe om te gaan met de destructieve dynamiek, hoe onderscheid je plegers helder van slachtoffer(s!). Welke rol kan de optimaal geïnformeerde hulpverlener spelen?

 Plenaire lezing van Frenk van der Linden

Frénk van der Linden is de zoon van ouders die na een conflictscheiding veertig jaar lang geen woord meer met elkaar wisselden. Kort voor hun dood wist hij zijn vader en moeder met elkaar te verzoenen. Hij zal vertellen over de impact van deze gebeurtenissen op zijn leven, en over vraag wat het vergt om tot een vorm van vrede te komen.

Workshop 1: Herkenning van toxische patronen en vroeg-signalering van psychisch geweld bij complexe scheidingen

Door J.M. (Jelmer) van Nimwegen MSc, psycholoog en voorzitter van Stichting ‘Het Verdwenen Zelf’

samen met Marieke van Bakel MSc, psycholoog en lid van het netwerk van Het Verdwenen Zelf.

Professionals die in hun werk met huiselijk geweld en intieme terreur te maken hebben, kunnen door de subtiele en manipulatieve gedragspatronen van een pleger in de strijd getrokken worden en daarbij hun autonome positie kwijtraken. Kennis van de toxische dynamiek rond intieme terreur is essentieel om psychisch geweld binnen destructieve relaties en complexe scheidingen juist en tijdig te duiden.

De workshop gaat dieper in op  de herkenning van patronen en de vroeg signalering van psychisch geweld. Dat is complex, want plegers doen zich niet zelden voor als het slachtoffer. Hoe zorg je in die omstandigheden dat je steun niet uitgerekend bij de pleger terecht komt?

Complexe scheidingen zijn dus niet alleen ingewikkeld voor de twee (ex-)partners en hun kinderen, maar ook voor de hulpverleners. De workshop biedt bewustwording, methodiek en concrete handvatten om effectief en autonoom hulp te bieden.

 Workshop 2: Door de ogen van het kind
Door ervaringsdeskundigen van Villa Penedo

Luister naar de verhalen van ervaringsdeskundige jongeren en hoor van hen persoonlijk hoe u er als professional aan kunt bijdragen dat het kind in scheidingssituaties centraal blijft staan. In een open gesprek komen de impact gevolgen van een scheiding voor kinderen en (praktische) tips aan bod. Deze workshop biedt een uniek inkijkje in het hoofd en hart van kinderen tijdens en na de scheiding van hun ouders.

Workshop 3: Systemische kijk op complexe scheidingen: meerzijdige partijdigheid en loyaliteit

Door Patricia van Ee. Zij is een contextueel en oplossingsgericht geschoolde systeemtherapeute en Signs of Safety  hulpverlener. Ze werkt bij de Rading (jeugd-en opvoedhulp) met CLAS methodiek, waar slachtoffers en hun betrokkenen behandeling krijgen bij het verwerken van (de gevolgen) van seksueel misbruik.

Bij een (complexe ) scheiding hebben kinderen vaak het gevoel te moeten kiezen voor hun vader óf moeder. Dat is, vanuit hun loyaliteit aan beide ouders, een onmogelijke en beschadigende keuze. We noemen dat ook wel gespleten loyaliteit.  Daarnaast hebben kinderen vaak de neiging om, op welke manier dan ook, voor hun ouders te gaan zorgen als ze zien hoe zwaar die het hebben tijdens het scheidingsproces (parentificatie). In deze workshop laat Patricia je deze begrippen ervaren.

Als begeleider van het scheidingsproces krijg je vaak te horen dat je geen partij moet kiezen. Patricia pleit vanuit het contextuele gedachtengoed, voor een meerzijdig partijdige houding, en waarbij je je inleeft in alle betrokkenen.

 Workshop 4: Stap uit de zuigende werking van het conflict

Door Harmen Boeve, strategisch adviseur Bonvue, voorheen werkzaam bij Veilig Thuis met als expertisegebied complexe scheidingen

In deze workshop staat deze vraag centraal: Waarom moeten wij als systeemwereld rond de ouders (gemeenten, zorgaanbieders, jeugdbeschermingsketen, etc.) weg uit de zuigende werking van het conflict en hoe kan je dat doen. Ik leg uit dat verdriet een grote rol speelt bij complexe scheidingen en welke vijf achterliggende thema’s veelal de voeding zijn van het conflict. Vervolgens geef ik aan hoe het mechanisme van de zuigende werking van het conflict werkt en waarom dat juist niet in het belang van het kind is. Tot slot kom ik op basis van deze analyse tot een voorstel met een interventie die wel het gewenste resultaat bereikt.

 Workshop 5: Zelfzorg en zelfregie bij het begeleiden van complexe vechtscheidingssituaties.

Door: Andries Scherpenzeel, Begeleidingskundige eigenaar van InCompany Training & Coaching Ede en verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede op het gebied van huiselijk geweld. Andries heeft ook jarenlange praktijkervaring opgedaan. In deze workshop werkt hij samen met Sonja van der Stelt trainingsacteur.

Hoe kan je je te positioneren t.o.v. van de ander, hoe geef je je grenzen aan, hoe te reageren op claimend gedrag? De thema’s Zelfregie en Eigenaarschap vormen de rode draad in deze interactieve workshop. Met behulp van een trainingsacteur die zelf ervaring heeft met complexe echtscheiding(en) gaan we praktijksituaties oefenen en samen ontdekken hoe je goed voor je zelf kunt blijven zorgen. En de regie (weer) in eigen hand hebt.

Aanmelden 

U kunt zich hier aanmelden voor de gratis conferentie.