In the spotlight: Meetellen in uw gemeente

In the spotlight: Meetellen in uw gemeente

Meetellen in een gemeente is een onderzoeksbureau voor en door burgers die langdurig ondersteuning nodig hebben op gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en
eenzaamheid. Er wordt door ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers, kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit cliƫntperspectief gedaan om de zelfredzaamheid, empowerment en participatie van deze
doelgroep te volgen en beleidsinitiatieven te monitoren en evalueren. Maar Meetellen is meer…

Lees hieronder de position paper en bekijk het filmpje van Meetellen in Utrecht

Bijlagen