Nieuws en verslagen

Platformnieuws februari 2017

Eerste nieuwsbrief  kUS
Begin 2016 is het kennisplatform Utrecht Sociaal van start gegaan. Het platform is een leernetwerk bedoeld om kennis op het sociale domein te ontwikkelen en te delen. Kennis waarmee burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet. Het platform is één van de 14 werkplaatsen sociaal domein in Nederland.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op één van onze bijeenkomsten bent geweest.
Wij zijn voornemens om een aantal keren per jaar een update te sturen van onze activiteiten. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail dit dan aan kus@hu.nl
Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om regelmatig onze (nog in ontwikkeling zijnde) website te bezoeken.


Themabijeenkomst kUS: ‘De burger centraal: wens of werkelijkheid?’ Op 18 november vond de tweede goed bezochte themabijeenkomst van het kUS plaats. Dit keer was het thema De burger centraal: wens of werkelijkheid? Dagvoorzitter was wethouder Jocko Rensen, tevens voorzitter van de kerngroep van het kUS. Er waren interessante pitches en workshops rond innovatieve ontwikkelingen in de provincie, zoals het integrale PGB in Woerden, maatwerk in Amersfoort en nieuwe vormen van vrijwillige inzet in Veenendaal. Hier vindt u een filmpje met de pitches en het verslag van de middag.


Conferentie ‘Geweld in gezinnen’
In dezelfde week organiseerden GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, gemeente Nieuwegein en het kennisplatform Utrecht Sociaal een conferentie rondom geweld in gezinnen. Met behulp van trainersgroep Wilde Kastanje werd geoefend met dilemma’s die professionals in de praktijk ervaren en was er een oplossingsgerichte werksessie waar benoemd werd wat er al goed gaat en wat beter kan als het gaat om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De opbrengsten van de oplossingsgerichte werksessie en de presentatie van Jan-Dirk Sprokkereef over de meldcode vindt u terug op de website.


Nieuw handboek ‘Gezond ouder worden’ Onlangs verscheen er een handboek om het gezond ouder worden van ouderen te bevorderen. Studenten, professionals en vrijwilligers kunnen hiermee aan de slag binnen hun contact met 65-plussers rondom gezond en gelukkig ouder worden. Download de toolkit en bekijk de aanbevelingen op deze site.


Binnenkort
Op donderdagmiddag 1 juni is een volgende themabijeenkomst van het kUS waarin we dieper willen ingaan op het thema ‘verantwoorden’. In het najaar zal er nog een bijeenkomst zijn op vrijdagmiddag 10 november. Waarschijnlijk wordt het thema ‘de nieuwe rol van het welzijnswerk in het sociale domein’. Zet deze bijeenkomsten alvast in uw agenda en houdt de site in de gaten voor meer informatie. Ook bijeenkomsten van andere organisaties op het gebied van het sociaal domein vindt u in onze Agenda op de site.


Ontwikkeltafels
Het kUS start binnenkort met een aantal ontwikkeltafels. De ontwikkeltafel is een werkvorm om met een groep mensen een bepaald vraagstuk bij de kop te pakken. Onder leiding van een facilitator wordt in een beperkt aantal bijeenkomsten kennis en ervaring uitgewisseld en aan een overdraagbaar product gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een handreiking, een artikel, een workshop of materiaal dat gebruikt kan worden voor scholingsdoeleinden.

Wilt u ook deelnemen aan een ontwikkeltafel of wilt u een nieuwe ontwikkeltafel starten? Meldt uzelf dan aan via kus@hu.nl


Oproep
Werkt u aan een vernieuwend initiatief? Heeft u een mooi voorbeeld van een innovatieve werkwijze? Wij willen graag inspirerende praktijkvoorbeelden in beeld brengen door middel van een journalistieke beschrijving of een filmpje. Heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact met ons op!