Nieuws en verslagen

Platformnieuws januari 2018

Hulp en recht aan de keukentafel.
Professionalisering van juridische vaardigheden van lokale professionals is nodig teneinde gelijkwaardigheid en rechtsbescherming van cliënten te waarborgen. Hiervoor is nodig dat Legal capabilities verankerd zijn in een sterk rechtsbewustzijn, kennis van wet- en regelgeving en daadkracht om de rechtspositie van cliënten te versterken in het lokale krachtenveld. In het rapport ‘Hulp en recht aan de keukentafel’ uit november 2017 zijn aan de hand van een casestudy van twee posities aan de keukentafel de juridische competenties in kaart gebracht en vergeleken.
Lees hier het gehele rapport .


E-learning module informele zorg dementie
Het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning heeft een e-learning module ontwikkeld die studenten en sociale professionals helpt bij het verkrijgen van kennis, vaardigheden en een passende attitude om met mantel-
zorgers van mensen met dementie samen te werken en hen  adequaat te ondersteunen.

Klik hier voor de moduleNieuw netwerk
Het netwerk Omzien naar Elkaar is sinds kort toegetreden tot het kennisplatform Utrecht Sociaal. Het heeft als doel bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht in de domeinen zorg, welzijn en wonen te stimuleren, te ondersteunen, te verbinden en te versnellen in hun ontwikkeling. Meer informatieVathorst inclusief
Sinds het begin van 2017 hebben drie organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking de handen ineen geslagen. De woonvoorzieningen van Amerpoort, Abrona en Humanitas DMH zijn vlak bij elkaar gevestigd in de wijk Vathorst in Amersfoort. Wat is dan mooier om elkaars kennis en kunde te bundelen zodat cliënten van de drie organisaties meer onderdeel worden van de samenleving in het algemeen en van de wijk Vathorst in het bijzonder?

Tussentijdse stand van zaken

 


Ontwikkeltafel (Basis)onderwijs en wijkteams vinden elkaar!
Deze tafel is op 15 januari van start gegaan. Er nemen 17 professionals uit diverse organisaties aan deel: wijkteams, ROC, GGD, Saveteam en gemeenten. Onderwerp van gesprek is het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, hulpverleners en ouders wanneer er sprake is van kindermishandeling. Door de brede samenstelling van de deelnemersgroep komen er veel verschillende invalshoeken aanbod. Onderwerpen die de komende bijeenkomsten besproken zullen worden zijn good practices, handelingsverlegenheid bij scholen rond vroegsignalering en de verantwoordelijkheden en verschillende rollen in de samenwerking. De uitkomsten van de ontwikkeltafel zullen gepresenteerd worden op de volgende conferentie over geweld in gezinnen die in het najaar van 2018 plaats vindt. Voor informatie kunt u terecht bij Angèle Verkaaik.


Mooi praktijkvoorbeeld
In Zeist hielp een bewoner anderen uit hun sociaal isolement door geluksgericht te werken. De plaatselijke welzijnsstichting MeanderOmnium liet zich hierdoor inspireren en nam de werkwijze over.

Wat levert dat op?Artikel buurtteams Utrecht
‘Burenhulp is voor beide partijen een verrijking en om daar als buurtteam niets mee te doen, is een gemiste kans. Het is een nieuwe manier van werken die mooie resultaten oplevert. Maar het is niet altijd eenvoudig’.
Hoe kun je als buurtteam optimaal gebruikmaken van de kracht in een wijk? Waar vind je ze eigenlijk, die actieve buurtbewoners? En wat mag je wel en niet van ze verwachten? Lees het artikelKenniscentrum Sociale InnovatieOpenbare les Saskia Wijsbroek en Micha de Winter
Op 7 december hielden Saskia Wijsbroek en Micha de Winter hun openbare les als lectoren Jeugd. Ze pleitten voor een brede en hoopvolle benadering van de jeugdzorg. Het lectoraat Jeugd wil wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van burgers en praktijkkennis van professionals combineren. De openbare les is hier terug te kijken. Eveneens is er een mooie publicatie om te downloaden.Conferentie Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving
‘Kijken vanuit je hart. Samen zien… Dat maakt het leven draaglijk!’ Cabaretière Karin Bruers sloot het congres af met een treffende uitsmijter. Want uit alle voordrachten blijkt steeds weer dat verbinding het sleutelwoord is: zowel voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis in de Werkplaatsen Sociaal Domein, als voor het bevorderen van maatschappelijke inclusie.

Samenvattingen en filmpjesCoalitie voor Inclusie
Op 25 oktober was er een netwerkbijeenkomst van de Coalitie voor Inclusie.

Samenvatting

 Animatiefilmpje Werkplaatsen Sociaal Domein
De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn als broedplaatsen. Het nest wordt gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners. Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt. Bekijk hier het filmpje


Kenniscentrum Sociale Innovatie15 jaar lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Over verbinding, inclusie en het eigen(aardig)e van sociaal werk.
Het lectoraat werkt al 15 jaar, samen met de praktijk, aan kennis over het vergroten van mogelijkheden voor mensen in kwetsbare posities, met name als er sprake is van een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. In deze bijeenkomst wordt teruggekeken en stilgestaan bij ontwikkelingen en perspectieven. Meer informatie en aanmelden


Informatie voor nieuwe raadsleden
Op 11 april organiseert de Provincie Utrecht een informatiemarkt voor nieuwe raadsleden.
Het kennisplatform Utrecht Sociaal zal hier ook aanwezig zijn en, naast het verschaffen van informatie op de markt, diverse korte workshops geven.
Houd de agenda in de gaten voor meer informatie.


En verder op de agenda
25 januari: Boekpresentatie ‘Sociale Innovatie in de praktijk’
26 januari: Conferentie ‘Goede buren’
8 februari: 15 jaar lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
8 maart: Boekpresentatie ‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams – Samenwerken in nieuwe praktijken’
11 april: Informatiemarkt en workshops nieuwe raadsleden
14 juni: Themaconferentie ‘Samenspel vrijwilligers en professionals’
20 september: Themaconferentie ‘Gezond en Sociaal’ i.s.m. City Deal Health Hub
30 oktober: Conferentie ‘Geweld in gezinnen’
November: Themaconferentie ‘Armoede en Schulden’