Nieuws en verslagen

Platformnieuws maart 2019

 


Lokaal en integraal werken aan participatie
Dit jaar willen we in een aantal nieuwsbrieven de deelnemers aan het onderzoeksproject ‘Lokaal en integraal werken aan participatie’ op de hoogte brengen van wat er allemaal gebeurt in het project en wat er de komende tijd op de agenda staat. Ook nieuwsgierig? Bekijk hier de eerste nieuwsbrief.

 


Aan de andere kant van de schutting
Er is de afgelopen jaren toenemende aandacht voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kreeg een veel grotere rol, met name sinds de grootschalige beleidswijzingen en decentralisaties van sociaal beleid die in 2015 ingingen. Onder de vlag van een ‘participatiesamenleving’ worden burgers geacht meer hulp zelf te regelen en minder van de overheid te verwachten. Vrijwilligerswerk heeft daardoor een centrale rol gekregen, en geniet toenemende interesse van beleidsmakers. Zij hopen met meer vrijwilligerswerk het beroep op betaalde hulp terug te dringen. Lees meer

 


Trainerskracht
Bij dit project worden deelnemers met passie voor sport, maar met problemen op andere leefgebieden opgeleid als trainer. Het doel is dat deelnemende jongeren een groei doormaken op andere leefgebieden, zoals school of werk.
Deze rapportage is bedoeld om te laten zien hoe Trainerskracht zich als project heeft ontwikkeld. Rapportage

 


Ethiek met impact
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek met behulp van de Most Significant Change benadering, naar de impact van een Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap (PEA). Ethische reflectie is de laatste jaren ‘booming business’. Steeds meer organisaties besteden aandacht aan ethiek op de werkvloer en stimuleren ethische reflectie van medewerkers.Als ethici en onderzoekers verwelkomen wij deze ontwikkeling uiteraard, maar wij stelden onszelf ook de vraag: wat levert al die reflectie de medewerkers en cliënten eigenlijk op? Deze vraag was aanleiding om een onderzoek hiernaar in te richten, met als hoofdvraag: Tot welke ethische impact leidt een ethisch professionaliserings-traject en op welke manier kunnen we deze in beeld brengen? Rapport


Alles draait ineens om
In deze rapportage wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek naar het zorgaanbod voor, en de zorgvraag van (zeer) jonge moeders. Dit onderzoek trachtte in beeld te krijgen waar jonge moeders hulp bij nodig hebben, of deze hulp er voldoende is, maar ook wat de betekenis is van die hulp (of de afwezigheid ervan). Download het rapport


Mooi praktijkvoorbeeld
Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie die mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken, koppelt aan mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in daden. Een mooie en belangrijke aanvulling op de formele zorg. Bekijk hier het fimpje met Yassira en Kris


Sociaal netwerk, mensen werk!
Aandacht van de gemeente voor een meer relatie gerichte benadering

Zowel in beleid als in de praktijk wordt het ‘sociaal netwerk’ vaak als oplossing aangedragen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken rondom participatie en inclusie.
Helaas wordt het sociaal netwerk veelal instrumenteel benaderd: wie is er in het netwerk aanwezig? Wie kan welke taken doen en ‘ingezet’ worden? Er wordt minder gekeken naar menselijke relaties en meer naar leveranciers van taken. Wij staan een relationele benadering voor: de relatie staat centraal in plaats van de te leveren taken. Voor gemeenten is het van belang om een visie te hebben op de waarde van sociale netwerken die de relatie voorop stelt en oog heeft voor de dilemma’s die hierbij in de praktijk spelen. Artikel


Kamers met Aandacht
Voor jongeren die woonachtig zijn binnen een jeugdzorgorganisatie, kan het lastig zijn om zelfstandig te gaan wonen. ‘Kamers met Aandacht’ is een verzamelnaam voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimten, waar jongeren van 18 tot 23 jaar ondersteund door hun netwerk, hun omgeving en vertrouwde professional veilig verder kunnen groeien.
Het project richt zich op het werven van betaalbare kamers bij particulieren, bedrijven en organisaties in de provincie Utrecht, het organiseren van informeel toezicht in de vorm van betrokken huis- of buurtgenoten, en het bieden van ambulante begeleiding door de al betrokken jeugdzorgorganisatie. Lees meer >


Wachten op het vonnis van de gemeente
Aanbestedingen in welzijnsland

Wat voor gevolgen heeft het als buurtontwikkeling elke vier tot zes jaar onderbroken wordt, doordat de gemeente werkt middels aanbestedingen? Buurtwijs ging hierover in gesprek met zes sociaal werkers uit Utrecht en Woerden. Lees het artikel


Rechtshulp moet niet alleen juridisch zijn
Mensen die bij Het Juridisch Loket aankloppen hebben vaak meerdere problemen. Hun juridische hulpvraag wordt meestal wel aangepakt, maar hun andere problemen, zoals schulden, armoede en werkloosheid, blijven bestaan en leiden vaak tot nieuwe juridische kwesties. Lees hier het artikel in Sociale Vraagstukken


Verstandig duikelen
Op 21 januari organiseerde de stichting Presentatie samen met het kennisplatform Utrecht Sociaal een bijeenkomst over de identiteit van de nieuwe sociale professional. Wat is kenmerkend voor sociale werkers die leefwereldgericht werken in wijken waar veel mensen in kwetsbare posities wonen en welke vaardigheden hebben sociale professionals daarvoor nodig? In de openingslezing presenteerde Judith Leest de bevindingen van onderzoek naar leefwereldgericht werken. Daarna presenteerde Els Overkamp van de Hogeschool Utrecht hoe er door de vernieuwing van de Social Work opleiding wordt gewerkt aan de nieuwe professionaliteit. Margot Scholte sloot af met een betoog voor meer aandacht in werk en opleiding voor de politieke kant van het sociale werk.
Bekijk alle presentaties