Onderzoek
Innosi

Innosi

 

Aanleiding
Sociale investeringen in lokale gemeenschappen zijn van belang voor de toekomstige werkgelegenheid, maatschappelijke participatie, het sociaal beleid en mogelijk ook voor andere beleidsterreinen zoals onderwijs, aldus de Europese Commissie. Uiteindelijk moeten de investeringen bijdragen aan sociale cohesie en de stabiliteit in de maatschappij bevorderen.

Doel
1. Identificeren en evalueren van innovatieve en strategische hervormingen van sociale voorzieningen die bijdragen aan sociale innovatie op regionaal en lokaal niveau;
2. In kaart brengen van de sociale en psychologische gevolgen van de bovengenoemde hervormingen voor individuen en gemeenschappen;
3. Vaststellen van de wijze waarop efficiënte innovatieve en strategische benaderingen van sociale voorzieningen kunnen worden geïmplementeerd en impact kan worden gerealiseerd met de kennis die in de loop van het project wordt opgedaan.

Doelgroep
Kwetsbare groepen (bijvoorbeeld ex-daklozen, arbeidsgehandicapten, etc.)

Omschrijving project
Het onderzoek (dat in 10 EU landen wordt uitgevoerd) betreft twintig verschillende casestudies. Hierbij zetten we community reporters in: verslaggevers uit betrokken gemeenschappen. Door middel van filmpjes, interviews en foto’s doen zij verslag van hun eigen situatie, waardoor we vanuit het perspectief van de direct betrokkenen kennis en informatie verzamelen.

In Nederland zijn twee case studies uitgevoerd, te weten ‘Groene Sticht (een woon/werk gemeenschap in Leidsche Rijn) en de Amelis’hof en de Volle Grond (stadslandbouwinitiatieven in Amelisweerd) die zich in samenwerking met Wij 3.0 inzetten voor de arbeidsreïntegratie en arbeidsmatige activering van kwetsbare burgers.

Bijeenkomsten
In het kader van het project zijn in Nederland in 2017 twee workshops georganiseerd:
– Workshop User voice (15-16 juni 2017)
– Workshop Inclusief Ondernemen (26 september 2017)

Publicaties
Geelhoed, S., Gründemann, R., Hijmans, E., & H. Trowbridge (2017). Educational Handbook of Social Investment. Innovative Social Investment project supported by the European Commission Horizon 2020 programme (alleen in digitale vorm beschikbaar).

Fermin, A., S. Geelhoed & R. Gründemann (2017). Sociale innovatie als voortdurend proces: het Groene Sticht en de Volle Grond in Utrecht. In: Karré, Ph., H. Dagevos & G. Walraven (red.). Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. P 75-90.

Looptijd
Mei 2015 t/m oktober 2017

Contactgegevens projectleider
Dr. Rob Gründemann, lector Organiseren van Verandering in het publieke domein

Belangrijke links
www.innosi.eu