Onderzoek

Participatie Jongeren met een LVB

Doel
Het project heeft tot doel om de elementen te determineren van een aanpak die jongeren met een licht verstandelijke beperking helpt om meer deel uit te maken van de samenleving, op de terreinen opleiding, werk en sociale participatie in de wijk. Hierbij is de vraag van belang hoe de samenwerking tussen diverse betrokkenen (jongeren zelf, hun omgeving, gemeente, politie, jeugdhulpverlening, etc.) optimaal vormgegeven kan worden zodat er een sluitend steunsysteem ontstaat, dat bijdraagt aan positieve gezondheid en maatschappelijke participatie.

Activiteiten
Ontwikkelwerkplaats in Utrecht Noord-West

Kennisproducten
Werkwijze voor wijkgerichte samenwerking, outreachend werken en maatschappelijke ondersteuning.

Samenwerkingsverband
Het project is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Buurtteams Sociaal en Buurtteams Jeugd Lokalis, Wij 3.0, Mekaar, Tussenvoorziening en andere organisaties die in de wijk werken.