Onderzoek
Lokaal en integraal werken aan participatie

Lokaal en integraal werken aan participatie

Vraagstuk

Gemeenten willen de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is het stimuleren van toeleiding naar betaald werk. Een uitdaging op dit terrein is het ontwikkelen van integrale aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen. Centrale vragen in dit project zijn: Wat zijn effectieve werkwijzen om vanuit een integrale aanpak de toeleiding naar werk te bevorderen? En hoe kunnen daarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal gesteld worden? Onder integraal verstaan we: het in beschouwing nemen van alle relevante aspecten van de cliënt, het betrekken van relevante beleidsdomeinen, wet- en regelgeving, en interprofessioneel werken.

Onderzoek

Dit project beschrijft de wijze waarop drie regionale samenwerkingsverbanden een integrale aanpak tot uitvoering brengen en ontwikkelen, met als doel de toeleiding naar werk te bevorderen. In drie ‘ontwikkelwerkplaatsen’ werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen om kennis te ontwikkelen en te bundelen over effectieve werkwijzen om cliënten met belemmeringen op meerdere levensgebieden naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Dataverzameling vindt plaatst door middel van verslaganalyse van casuïstiekbespreking, observatie, interviews en vragenlijsten. Ook wordt gebruik gemaakt van een door Movisie ontwikkelde instrument ‘Het Participatiewiel’. Dit dient als toetsingskader voor de praktijk om integraal te werken vanuit het perspectief van de cliënt.

Uitkomst

Het project levert beschrijvingen op van de drie lokale integrale aanpakken en een analyse van generiek werkzame factoren. Resultaten worden o.a. overdraagbaar gemaakt via een een methodiekbeschrijving, conferenties, websites en input voor opleiding.

Samenwerkingsverband

‘Ferm Werk ‘ ( Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk).
‘WIL’ Werk en Inkomen Lekstroom (Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen).
RSD Kromme Rijn Heuvelrug (gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist).
Kennisinstellingen en andere partijen: Hogeschool UtrechtMovisieKennisplatform Utrecht Sociaal
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Het start op 15 juni 2018