Onderzoek

Van beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar beschermd thuis

 

 

 

 

 

Zestien gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht werken samen om zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ te organiseren. Movisie en het Kenniscentrum Sociale Innovatie ondersteunen deze transitie met een reflectie- en uitwisselingsprogramma.

Doel
Doel van het reflectie- en uitwisselingsprogramma is dat gemeenten en organisaties leren van elkaars initiatieven om van beschermd thuis een succes te maken in elke gemeente van de U16.
Dit project beoogt werkzame elementen op te halen voor een beschermd thuis in de wijk met daarbij speciale aandacht voor preventie en herstel.

Resultaten
Het programma leidt tot:

  • Een factsheet met daarin de opbrengsten van de pilots en werkzame elementen;
  • Een (duurzaam) leernetwerk waarin partijen leren van en reflecteren op initiatieven om beschermd wonen in de wijk in elke gemeente van de U16 tot stand te brengen.

Programma-aanpak
Programma-aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Uitvoeren quick scan onder 15 geselecteerde pilots in het voor- en najaar;
  2. Inrichten van een leerkring waarin projectleiders van de pilots reflecteren op en leren van elkaars pilots;
  3. Organisatie van drie brede inspiratiebijeenkomsten en een slotbijeenkomst om kennis en inzichten breed te verspreiden en te bespreken.

Samenwerkingspartners
U16, Movisie en Hogeschool Utrecht, lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning

Looptijd
December 2019 tot januari 2021

Contactpersonen
els.overkamp@hu.nl
c. kuiper@movisie.nl