Boogh Mantelzorg Match

Boogh Mantelzorg Match

Boogh Mantelzorg Match biedt inwoners van gemeente Utrecht en Houten de mogelijkheid om de zorg voor een naaste of partner in de avonduren (17.00 uur tot 24.00 uur) of weekenden over te dragen aan een professional of deskundige vrijwilliger. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zelf activiteiten te ontplooien en om de zorgtaak even los te laten. Want een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning is noodzakelijk.

Meer informatie

https://www.boogh.nl/begeleiding-2/mantelzorg/