Buurtgezinnen

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen.nl organiseert ondersteuning voor vraaggezinnen. Dit zijn gezinnen die overbelast zijn en worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven, de zogenoemde steungezinnen. Dit doet Buurtgezinnen door de hulpbehoeften van vraaggezinnen in kaart te brengen en te zoeken naar een ‘klik’ met een informeel steungezin. Zodra vraaggezinnen zich aanmelden begint de procedure bij Buurtgezinnen en wordt samen met een coördinator gezocht naar een steungezin. Daarna gaan het vraaggezin en steungezin een vrijwillige samenwerking aan.
Het doel is om ouders te ontlasten van hun zorgen, hun opvoedingsvaardigheden te versterken, het opvoedklimaat te verstevigen en het netwerk uit te breiden.

Producten en resultaten

Vijfenvijftig procent van de vraaggezinnen zijn eenoudergezinnen.  Negentig procent is van Nederlandse komaf.
Veel voorkomende problemen zijn:
1. Overbelasting
2. Sociaal isolement
3. Ziekte/stoornis ouders
4. Ziekte/stoornis kind
5. Opvoedingsproblemen en financiële problemen (gedeelde vijfde plaats)
Er zijn tijdens dit project 254 actieve koppelingen tussen vraag- en steungezinnen tot stand gebracht.
Waar steunouders het verrijkend vinden om een ander gezin te steunen, vinden vraagouders het waardevol steun te krijgen bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De meeste steun- en vraagouders zien een vermindering in opvoedstress bij de vraagouder.

Het project is afgerond. Buurtgezinnen.nl is verder gegaan met het concept.

www.buurtgezinnen.nl/wp-content/uploads/2018/03/Jaarverslag-Buurtgezinnen.nl-2017.pdf
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2016/buurtgezinnen.html

Innovatieve waarde

Er wordt eerder ingegrepen in gezinnen waar de druk te hoog oploopt. Mogelijk kan door de inzet van steungezinnen de inzet van professionele zorg voorkomen worden.

Meer informatie

www.buurtgezinnen.nl