Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk

Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk

In zes wijken verspreid over het hele land is een structurele samenwerking opgezet tussen sociale wijkteams en zelfhulporganisaties (zelfregiecentra, herstelacademies e.d.) en andere maatschappelijke organisaties.
Teams, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen zijn getraind in het versterken van eigen regie en empowerment van de mensen die zij ondersteunen. Mensen met ontwrichtende levenservaringen zoals psychische of psychosociale problemen, migratie, armoede, lichamelijke aandoeningen etc.
Er vindt kruisbestuiving plaats tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen, waarbij beiden van elkaar kunnen leren en evaluatieonderzoek van de krachtgerichte werkwijze. Het onderzoek richt zich vooral op de resultaten en werkzame elementen van de aanpak, op belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie en op effectieve implementatiestrategie├źn.

Producten en resultaten

Dit project heeft geleid tot een handreiking.

Innovatieve waarde

In dit project ontwikkelen we een krachtgerichte aanpak voor sociale wijkteams, waarbij de gecombineerde inzet van ervaringsdeskundigen en sociaal werkers een centrale rol speelt. Daarnaast willen we in de wijken het bestaande aanbod van herstel- en zelfhulporganisaties toegankelijker maken voor cli├źnten van sociale wijkteams. Op basis van de ervaringen in zes wijken wordt een handreiking voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen ontwikkeld die landelijk beschikbaar komt voor sociale wijkteams.

Meer informatie

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1679-handreiking-empowerment-en-inzet-ervaringsdeskundigheid-in-sociale-wijkteams