Meetellen in Utrecht

Meetellen in Utrecht

Meetellen in Utrecht is een onderzoekspanel voor en door sociaal kwetsbare Utrechters. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problemen, een verslaving, of mensen die dakloos (geweest) zijn. Door middel van enquêtes en het voeren van gesprekken doet Meetellen, in samenwerking met de gemeente Utrecht, onderzoek naar mensen die doorgaans buiten beeld vallen. Meetellen in Utrecht geeft hen een stem.
Bij Meetellen in Utrecht staan ervaringsdeskundigen centraal en hebben een actieve rol. Zij zijn deel van het ‘Meetellen team’ als panelmedewerker. De panelmedewerkers voeren verschillende taken in het onderzoek uit, zoals het werven van panelleden, het invoeren van antwoorden en het presenteren van de resultaten. Het panel van Meetellen telt ruim 380 leden.
Naast het doen van onderzoek naar sociaal kwetsbare Utrechters, biedt Meetellen zo een herstelactiviteit voor panelmedewerkers. De panelmedewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wie weet kunnen ze zelfs een eerste stap zetten richting betaald werk.

Producten en resultaten

http://www.meetelleninutrecht.nl/projectinformatie

Innovatieve waarde

Door middel van enquêtes en het voeren van gesprekken doet Meetellen, in samenwerking met de gemeente Utrecht, onderzoek naar mensen die doorgaans buiten beeld vallen. Meetellen in Utrecht geeft hen een stem. Daarnaast voeren ervaringsdeskundigen als panelmedewerker verschillende taken uit waardoor zij vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit kan bijdragen aan hun herstel.

Meer informatie

http://www.meetelleninutrecht.nl/