Netwerk pleeggezinnen Houten

Netwerk pleeggezinnen Houten

Het is niet altijd eenvoudig om pleegouder te zijn. Het netwerk pleeggezinnen biedt de mogelijkheid om andere pleegouders te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen. Dit doen ze onder andere door activiteiten te organiseren voor pleegouders en kinderen.
De gemeente Houten ondersteunt het netwerk. Ook door met hen in gesprek te gaan over de vragen die pleegouders hebben en deze om te zetten in beleid, dat pleeggezinnen in staat stelt om hun ‘werk’ goed te doen: kinderen een veilig en warm thuis te geven.

Meer informatie

Het Netwerk Pleeggezinnen in Houten