Sterke buurten

Sterke buurten

Sterke Buurten draagt ertoe bij dat meer inwoners en ondernemers in Houten zich duurzamer gaan inspannen voor de leefbaarheid in hun buurt en het welbevinden van hun eigen buurtgenoten. De vraag is: Hoe kunnen we het samen slimmer doen? Wat hebben buurtbewoners nodig en hoe kan daar slimmer op ingespeeld worden?

Doelen:

1. Het vergroten van de collectieve zelfredzaamheid bij inwoners in Houten. Zodanig dat ook inwoners aangesproken worden die tot nu toe minder actief zijn in de buurt.
2. Het samen met inwoners verzamelen van werkbare elementen/ingrediƫnten die nodig zijn om het eerst genoemde resultaat te behalen.
3. Doelen opstellen waaraan we samen met inwoners en (professionele/vrijwillige/publieke/private) organisaties aan gaan werken en wie doet dan wat (rollen)?
4. Het bevorderen van het integraal werken door betrokken organisaties inclusief de gemeente. Als inwoners en (professionele) organisaties elkaar in buurten beter weten te vinden en te versterken, levert dat nieuwe aanpakken en/of activiteiten op.

Producten en resultaten

Om adviezen bij de bron op te halen, is een gesprek gevoerd met een selectie van bewonersinitiatieven. Hierbij is rekening gehouden met verschillende onderwerpen waarop het initiatief zich richt. Denk aan verduurzamen, leefbaarheid en eenzaamheid, maar ook veiligheid en sociale cohesie. Initiatieven is naar hun ervaringen (goed of slecht) bevraagd. Hieruit is een lijst met aanbevelingen gekomen die door meerdere initiatieven van belang gevonden werden.

https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/initiatieven/sterke-buurten/

Innovatieve waarde

Gezamenlijke inspanning van inwoners en ondernemers.

Meer informatie

www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/initiatieven/sterke-buurten/