Vooraankondiging congres rondom huiselijk geweld en kindermishandeling 8 november a.s.

Vooraankondiging congres rondom huiselijk geweld en kindermishandeling 8 november a.s.

Ook dit jaar wordt er vanuit het kUS-programma in samenwerking met gemeenten en partners weer een congres georganiseerd rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Het congres zal plaatsvinden op dinsdag 8 november a.s. in Het Huis Utrecht, met als thema ‘Complexe scheidingen en geweld’. Ervaringsdeskundigen, professionals en inspirerende sprekers laten hun licht schijnen op dit actuele onderwerp. Naast een plenaire lezing zijn er diverse workshops om concrete handvatten te krijgen om beter toegerust te zijn in situaties waarin complexe echtscheidingen een rol spelen. Het congres is bedoeld voor professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie. Informeer uw netwerk over dit congres en noteer alvast dinsdagmiddag 8 november in uw agenda, later volgt meer informatie!