Better collaboration in international educational programs

Presentator:  dr. Alexander de Haan
Organisatie:   Living Motion en The Barn

Doelgroep:     HBO / WO

Voor deze workshop heb je een laptop nodig . Neem die dus mee!

Onderwerp:

Better international intercultural collaboration for students in international educational programs.
Het verbeteren van de samenwerking van studenten in hun onderwijsprogramma met speciaal en concreet aandacht voor internationale en interculturele verschillen met de webbased online Serious Game TeamUp

Waarom moet je hier naartoe?

  • Je gaat zonder inleiding meteen ervaren waarom deze Serious Game zo goed de samenwerking verbetert van studenten in groepjes in hun onderwijsprogramma.
  • Je ziet hoe je op een prettige en motiverende manier kunt leren omgaan met culturele verschillen die vaak gevoelig zijn en veelal niet direct zichtbaar.

Wat leer je hier?

Hoe docenten eenvoudig de Serious Game TeamUp kunnen inzetten voorafgaand aan en tijdens hun onderwijs, om studenten continu te helpen met het verbeteren van hun samenwerkingsvaardigheden in het algemeen en hun interculturele vaardigheden in het bijzonder.