Warmtetransport (online game – natuurkunde)

Warmtetransport (online game – natuurkunde)

Vak:                      Natuurkunde

Trefwoorden:   warmtegeleiding, stroming, straling, isolatie, radiator

Doelgroep:         VMBO, HAVO, VWO, MBO

Makers:                Thijmen Brans en Gert van Ooijen

 

Deze digitale game wordt volledig online gehost. Er hoeft niets geïnstalleerd te worden.

Ga naar https://www.flippity.net/sh.php?k=1B4r-K-tXA1Jb6UdFd3W7SFwhgIFt6fmDCdlFSL9AJxA

Als inspiratiebron is gebruik gemaakt van het boek NOVA, paragraaf 5.4, 5.5 en 5.6 (Kappers & Schatorjé).

De onderwerpen straling, stroming en geleiding zijn hierbij leidend. Deze zijn in online quizzen geplaatst zodat leerlingen spelenderwijs kunnen leren over warmte.

Het spel is volledig online speelbaar zijn waar leerlingen punten kunnen verdienen en een prijs kunnen winnen.

Aan het eind van het spel kunnen leerlingen…

  • uitleggen wanneer warmtetransport plaatsvindt via straling, geleiding of stroming.
  • analyseren wanneer een materiaal een isolator is en daarvan relevante voorbeelden benoemen.
  • analyseren en benoemen wanneer een materiaal een geleider is en daarvan relevante voorbeelden benoemen.
  • begrippen ‘reflectie’ en ‘absorberen’ toepassen bij verschillende materialen.
  • bovengenoemde principes toepassen in een nieuwe context, namelijk de radiator.

Het spel is ontworpen volgens de taxonomie van Bloom. In de afbeeldingen is te zien op welke wijze dat een zogenaamde Skilltree oplevert, die de verschillende leerobjecten verbindt.

Op basis van deze skilltree is het spel vormgegeven in Flippity. Deze omgeving roept verschillende quizmodulen aan die zijn gemaakt op een website van Wix.