Aanvullend post-hbo onderwijs

Beschermingsbewindvoerder en Beheer

Door de vele wettelijke ontwikkelingen, verschuivingen en bezuinigingen binnen het sociale domein wordt onze samenleving steeds complexer. Sociaal zwakkeren zijn extra kwetsbaar, omdat ze een hoog risico lopen op bijvoorbeeld financiële chaos en financiële kwetsbaarheid, het niet gebruik maken van allerlei regelingen, financieel misbruik of uitbuiting, oplichting of hoge schulden.

Deze mensen moet u tegen anderen beschermen – en soms tegen zichzelf.

Als beschermingsbewindvoerder bent u een financieel expert. Doordat u op de hoogte bent van wet- en regelgeving kunt u:

 • uw cliënt financieel stabiliseren
 • erger voorkomen
 • naar vooruitgang werken

U maakt cliënten niet alleen financieel stabiel, maar u werkt ook richting financiële zelfredzaamheid. Daarbij heeft u ook oog voor andere problemen. Als bewindvoerder verandert u dan ook steeds meer van administrateur naar een professional die:

 • vaak onderdeel is van een integrale aanpak
 • zelf op andere hulp- en dienstverleningstrajecten regie voert

Dit vraagt om:

 • een externe gerichtheid
 • zicht op de lokale en landelijke sociale kaart
 • een bewindvoerder die steeds meer een netwerker is

Na onze opleiding bent u een resultaatgerichte professional met een brede scoop én oog voor uw cliënt.

Zie verder op onze website.

 

Mediation en Conflicthantering

Heeft u in werk- of privésituaties regelmatig te maken met conflicten? Wilt u graag conflictvaardiger worden? Volg dan de MfN geaccrediteerde post-bacheloropleiding Mediation en conflicthantering aan Hogeschool Utrecht.

De opleiding bestaat uit drie onderdelen, die u ook los kunt volgen:

 1. Conflicthantering en mediationvaardigheden (4 x 2 dagen)
 2. Specialisatie MfN-registermediator (2 x 2 dagen)
 3. Assessmenttraining voor de MfN-registermediator (2 x 1 dag

De opleiding is geschikt voor u als u in werk- of privésituaties regelmatig te maken hebt met conflicten of wanneer u vaak benaderd wordt om conflicten op te lossen. U bent nieuwsgierig naar wat mensen beweegt in een conflict en u bent communicatief vaardig. Het is belangrijk dat u een onafhankelijke en neutrale houding kunt aannemen en kritisch naar uzelf en uw eigen handelen kunt kijken.

Als mediator kunt u allerlei conflicten begeleiden, zoals in:

 • familiekwesties
 • arbeidszaken
 • echtscheidingen
 • strafzaken
 • bestuursrechtelijke en zakelijke kwesties.

Mediation gaat de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen in de maatschappij. Het wordt meer en meer ingezet als alternatief voor de gang naar de rechter. Maar ook als u geen mediator wilt worden, zal deze opleiding u helpen om conflictvaardiger te worden.

Zie verder onze website.

 

Schulddienstverlener / schuldhulpverlener

De wereld van de schuldhulpverlener verandert. Door bezuinigingen en stijgende aanvragen zijn de komende jaren spannende tijden voor de werknemers binnen dit beroep. Zo moeten ze verschillende transities doormaken, bijvoorbeeld van hulp- naar dienstverlener en van uitvoerder naar regievoerder.

Werkt u veel met cliënten met financiële problemen en wilt u graag meer te weten komen over de (on)mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening? Dan is de post-bachelorcursus Schulddienstverlener zeer geschikt voor u!

Deze cursus wordt momenteel alleen als in-company aangeboden. kijk voor meer info op onze website.

 

Klachtenfunctionaris

De post-bachelorcursus Klachtenfunctionaris verdiept en verbreedt uw kennis en vaardigheden om als zelfstandig klachtenfunctionaris te kunnen optreden. De basiscursus behandelt alle facetten van de functie van klachtenfunctionaris. U traint uw vaardigheden om inhoudelijk klachten te behandelen. Er wordt aandacht besteed aan het fenomeen klacht, klagers, (juridische) kaders en er wordt een eerste aanzet gemaakt met het opzetten van een integraal klachtenmanagementsysteem.

Wij gaan ervan uit dat een professionele klachtafhandeling bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het trainen van uw vaardigheden en het bevorderen van uw houding en positie als klachtenfunctionaris staan centraal in de cursus.

De opleiding is bedoeld voor personen die binnen een organisatie (mede)verantwoordelijk zijn (of binnen afzienbare tijd verantwoordelijk worden) voor het managen van klachten.

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht . De wet stelt dat zorgaanbieders zijn aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie en dat ze  kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris.  De opleiding speelt in op deze ontwikkeling. Ook klachtenfunctionaris die werkzaam zijn in  andere instellingen dan zorginstellingen zijn welkom.

Kijk verder op onze website

 

Privacy Officer (in ontwikkeling)

Als Privacy Officer borgt u de zorgvuldige omgang met gevoelige informatie in uw organisatie.

De module Privacy Officer in de organisatie is iets voor u als u wilt staan voor een zorgvuldige en veilig omgang met gevoelige informatie in uw organisatie. U ontwikkelt een scherp oog voor informatie die door uw organisatie wordt uitgewisseld, zowel intern als met samenwerkingspartners of andere stakeholders. U leert een breed overzicht te ontwikkelen van belangen en (werk)processen in uw organisatie. Vanuit die positie leert u zich onafhankelijk op te stellen en het management te adviseren als het gaat om de omgang met persoonsgegevens op een manier die past binnen de juridische kaders.

Deze module vormt, samen met de module Privacy en Recht, een prima basis om te functioneren als Functionaris Gegevensbescherming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de recente Europese wetgeving die vanaf mei 2018 volledig van kracht is.

De module Privacy Officer in de organisatie maakt deel uit van de leergang Privacy Officer.