Bachelor

Sociaal Juridische Dienstverlening (deeltijd)

Wilt u weten hoe u mensen het best kunt helpen in een juridische situatie rond bijvoorbeeld hun werk, hun huis of bij schulden? Wilt u daarbij leren hoe u anderen kunt stimuleren om hun eigen mogelijkheden te zien en zelf regie te pakken? Bent u geboeid door alternatieve oplossingen als een juridische aanpak niet gewenst is? Dan is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de HU voor u.

Tijdens de studie combineert u de kennis van wetgeving met de dagelijkse praktijk van instanties en personen. U doet kennis op van het sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. U leert de situatie van cliënten analyseren, hun rechtspositie beoordelen en hen daarover informeren. Daarnaast wordt u getraind in vaardigheden als juridische schrijfvaardigheid en gespreksvoering en kunt u adviseren over bijvoorbeeld uitkeringen, werk, schuldsituaties, vergunningen en woningtoewijzing.

U rondt uw studie tot sociaal juridisch dienstverlener af met een afstudeerproject waarin u zelfstandig onderzoek doet naar een relevant probleem uit uw beroepspraktijk. Na de studie gaat u de titel Bachelor of Laws voeren en kunt u als juridisch medewerker aan de slag als klantmanager re-integratiemanager of sociaal raadsman. Maar ook reclasseringswerker, bewindvoerder, schuldhulpverlener, WWB, medewerker of WMO-consulent is mogelijk. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een must.

Zie ook onze website.

HBO Rechten (deeltijd)

Heeft u een goed rechtvaardigheidsgevoel en bent u praktisch ingesteld? Bent u geboeid door wet- en regelgeving en door de manier waarop deze in de praktijk wordt toegepast? Wilt u zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Wilt u juridische vraagstukken die u in uw werk tegenkomt vakkundig uitdiepen? De deeltijdopleiding HBO-Rechten leidt u op voor juridische functies bij de overheid of in het bedrijfsleven. De opleiding is per 1 september 2017 geheel vernieuwd en sluit naadloos aan op de beroepspraktijk. De studie geeft u een brede, interdisciplinaire basis door een gezamenlijk lesaanbod met 2 verwante opleidingen, namelijk de afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Daarnaast geniet u op uw eigen vakdiscipline gericht onderwijs, waarbij de opleidingscompetenties zoals juridisch analyseren, adviseren en vertegenwoordigen centraal staan.

U verwerft actuele kennis  op het gebied van civiel recht, procesrecht, bestuursrecht en strafrecht. Het onderwijs sluit aan bij  actuele thema’s  in het werkveld, zoals bijvoorbeeld digitalisering en recht. U leert juridische en niet-juridische middelen in te zetten om een probleem op te lossen. U wordt getraind in schrijfvaardigheid, argumentatie en gespreksvoering.

U verwerft kennis en vaardigheden en ontwikkelt juridische producten die bruikbaar zijn voor het werkveld, zoals processtukken of contracten.

Zie verder onze website.

HBO-rechten aan de Hogeschool Utrecht verzorgt ook een unieke afstudeervariant:

 

Afstudeervariant kandidaat-gerechtsdeurwaarder: 

Een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder is ambtenaar én ondernemer. Een bijzondere en boeiende combinatie. Als ambtenaar dagvaardt u en voert u vonnissen uit. U legt beslag en zorgt voor ontruimingen. Als ondernemer, en als ambtenaar, incasseert u vorderingen. Daarnaast geeft u rechtskundige advies en procedeert u voor de rechter.

Sinds 2003 verzorgt Hogeschool Utrecht – als enige in Nederland – de afstudeerrichting tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Na afronding van de opleiding bent u officieel kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Nadat u vervolgens een jaar als kandidaat-gerechtsdeurwaarder hebt gewerkt, kunt u worden benoemd tot gerechtsdeurwaarder. De afstudeerrichting is officieel erkend door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zie verder op onze website.

 

Afstudeervariant notarisklerk 

Tot voor kort werden notarisklerken opgeleid bij Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN). Sinds september 2018 is  dat veranderd. Hogeschool Utrecht (HU) heeft een afstudeerrichting voor notarisklerken toegevoegd aan de bacheloropleiding Rechten.

Het is een vierjarige deeltijdstudie, waarbij cursisten één dag in de week naar school gaan en verder in de praktijk werken. Aan het begin van de studie doorlopen zij veel algemene privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke vakken. Vanaf het tweede jaar zijn er veel specifieke modules voor aanstaande notarisklerken. Maar ook dat eerste jaar zit al vol met accenten gericht op de notariële praktijk. Daarnaast kun je vanaf september 2018 ook de opleiding flexibel volgen. Dat houdt in dat je kan versnellen of vertragen. Zeker voor de ervaren mensen is dat handig.

Als een student dat wil dan is het mogelijk om de opleiding deels online te volgen. Het werken in de praktijk is ook belangrijk omdat een deel van de studie gerelateerd wordt aan wat je in de praktijk moeten kunnen en kennen.

Verder richt het Instituut voor Recht, waar de opleiding onder valt, zich ook specifiek op legal technology (legal tech) en zal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de digitalisering & technologisering naast privacyvraagstukken.

Zie verder: https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/hbo-rechten-register-notarisklerk-deeltijd