Honoursmodule Toegang tot Recht

‘Legal Empowerment’, dat is wat er gebeurde tijdens de honoursmodule Toegang tot Recht. Studenten werden gedurende de module verrijkt met informatie, onderzoeken en praktijkkennis op het gebied van Toegang tot Recht vanuit het Lectoraat. Tegelijkertijd schreven zij zelf een essay en presenteerden zij hun resultaten in de vorm van een boekje en een presentatie aan familie en vrienden. Zowel studenten als hun omgeving werden zich meer bewust van lastige thema’s zoals het toegang tot recht en digitalisering of toegang tot recht en maatwerktrajecten als het keukentafelgesprek. DE bewustwording en het zichzelf versterkende karakter dat ook wordt beoogd met Legal Empowerment zag je terug in deze module.

Dus wat ons betreft volgend jaar weer een honoursmodule Toegang tot Recht waarbij het lectoraat en het Instituut voor Recht gezamenlijk optrekken om uitdagend onderwijs te maken voor onze studenten.

Mocht je meer informatie willen over deze module of andere honoursactiviteiten, mail naar maartje.vermeulen@hu.nl