Lectoraat Toegang tot het Recht

Quirine Eijkman is lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht. Dit algemene Lectoraat Rechten richt zich op maatschappelijke vraagstukken rondom toegang tot het recht en juridische zelfredzaamheid. Deze kennis is belangrijk voor het innoveren van rechtspleging en de beroepspraktijk. Daarnaast heeft de Verenigde Naties in haar werelddoelen voor 2030 (Sustainable Development Goals) toegang tot het recht benoemd als één van de belangrijkste manieren op verandering op ‘glocal’ niveau te bereiken.

In het bijzonder focust het Lectoraat Toegang tot het Recht zich op juridisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek naar nieuwe vormen van toegang tot het recht zoals alternatieve geschillenbeslechting, digitale klachtenprocedures of de rol van lokale professionals en vrijwilligers. Denk aan de vraagstukken die sociale professionals hebben naar aanleiding van de recente decentralisatie van overheidstaken naar gemeentes. Of, wat zijn precies de behoeftes van burgers?

Ook wordt er gefocust op legal empowerment: hebben burgers voldoende kennis om te participeren in onze democratische rechtsstaat? Hoe zit het, bijvoorbeeld, met recht aan de keukentafel, de taaleis of het tegengaan van extremisme? Worden mensenrechten zoals privacy en gelijkheid wel voldoende gewaarborgd op lokaal niveau en in cyberspace? Samen met het Instituut voor Recht wordt er door het lectoraat (studenten) en praktijkonderzoek ondersteund. Ook kunnen vragen van burgers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld worden behandeld.

Klik hier voor meer informatie over de lopende onderzoeksactiviteiten van het lectoraat

Contact: quirine.eijkman@hu.nl