Master

Master Forensisch Sociale Professional

Werkt u met mensen van wie het gedrag of de omstandigheden zo’n risico vormen dat de overheid in moet grijpen? Werkt u met cliënten in een gedwongen kader? Wilt u zich graag inzetten om de veiligheid van cliënten en hun omgeving te verbeteren en hun perspectief op een volwaardige participatie in de samenleving vergroten? De master Forensisch Sociale Professional leert u een sleutelrol te vervullen om herhaling van ongewenst gedrag van cliënten te voorkomen en dit herstel te bevorderen.

U verdiept uw kennis als forensisch sociale professional en versterkt uw vermogen om theoretische kennis toe te passen in uw beroepspraktijk. Ook leert u vragen en problemen uit de praktijk te herkennen, analyseren en op te lossen. Daarbij leert u over de grenzen van uw functie en organisatie heen te kijken, trends en ontwikkelingen te herkennen en daarop in te spelen. Na afloop kunt u uw collega’s begeleiden bij de verbetering van werkprocessen.

Met de masteropleiding Forensisch Sociale Professional verdiept u uw kennis, versterkt u het vermogen multidisciplinair samen te werken en draagt u bij aan de innovatie van uw beroep. U kunt als expert aan de slag in een zeer breed werkveld. Zo kunt u bijvoorbeeld komen te werken bij een justitiële inrichting of (jeugd)zorginstelling, een maatschappelijke opvang, de reclassering of een instelling in de geestelijke gezondheidszorg.

Zie ook: http://www.mfsp.hu.nl