Student en praktijk

Studenten en de praktijk zijn naar elkaar op zoek. Als student wil je graag stage lopen, een afstudeeractiviteit doen of op een andere manier in een organisatie werkzaam zijn. En als organisatie zoekt u iemand die u kan helpen bij de werkzaamheden en die beschikt over de nieuwste kennis op uw vakgebied. Om studenten en organisaties met elkaar in contact te brengen, heeft het IvR de volgende mogelijkheden:

Afstuderen

Studenten worden opgeleid om als (beginnende) professional aan de slag te gaan in de beroepspraktijk. Het afstuderen vormt daar de ultieme voorbereiding op. Studenten studeren vaak af in opdracht van een organisatie waarvoor ze een bruikbaar beroepsproduct maken.

Ben je als student op zoek naar een prikkelende afstudeeropdracht? Of wilt u als organisatie ook studenten inzetten voor het oplossen van vraagstukken binnen uw organisatie of werkzaamheden? Neem dan contact op met de onderstaande contactpersonen:

HBR voltijd: Agnes Sutherland en Martijn Lunter (afstudeercoordinatorHBR@hu.nl)

HBR deeltijd inclusief GDW: Ingrid de Weert (ingrid.deweert@hu.nl)

SJD voltijd: Josine van Loon, Paula Timmermans, Stijn Bollinger (afstuderenSJDvt@hu.nl)

SJD deeltijd: Simone van Egdom (simone.vanegdom@hu.nl)

 

Stage, praktijktijd en andere opdrachten/activiteiten

Studenten van het IvR leren veel in de praktijk. Om dat te faciliteren hebben alle opleidingen binnen het instituut stageperiodes georganiseerd. Zo’n stageperiode omvat doorgaans 10 maanden en valt in het derde studiejaar. Maar in toenemende mate zijn studenten uit het eerste en tweede studiejaar ook op zoek naar de mogelijkheid om een kortere periode bij een organisatie te werken en dus méér verschillende organisaties te leren kennen.

Als u geïnteresseerd bent in het inzetten van een stagiair van één van onze opleidingen, of wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent praktijkstages, neem dan contact op met het Praktijkbureau Instituut voor Recht

Wilt u eens verder van gedachten wisselen met de opleidingen over een mogelijke stage, opdracht of andere activiteit voor studenten? Dan kunt u ook contact opnemen met onze ‘kwartiermakers’:

SJD: Eelco Koot (eelco.koot@hu.nl)

HBR: Derkiene van der Ziel (derkiene.vanderziel@hu.nl)

 

Honours

Studenten van het instituut voor recht worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen binnen en buiten hun studie. Studenten die zich extra willen inzetten kunnen hiervoor Honours sterren halen.

Honours studenten willen zich graag inspannen voor innovatieve projecten met de beroepspraktijk. Ze zijn ondernemend, actief, kijken over schuttingen heen en creëren waarde voor het beroep en de maatschappij.

Als u geïnteresseerd bent in het inzetten van een student voor een opdracht wat uitdagend, innovatief is, dan zou u aan een Honours student kunnen denken. Via deze algemene HU-site krijgt u een volledig beeld van wat de HU hiermee voor ogen heeft.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Honoursdocent merlijn.demeer@hu.nl