5

Het kennisplatform 'De Taalontwikkelde Leraar'

Contact

Het kennisplatform 'De taalontwikkelende Leraar'

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) maakt zich sterk voor meer en beter taalontwikkelend onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Binnen de lerarenopleidingen van alle vakken zou taalontwikkelend lesgeven als een rode draad door alle curricula moeten lopen. Op die manier worden leraren goed voorbereid op het geven van taalgericht vakonderwijs en kunnen leerlingen optimaal profiteren van het onderwijs in alle vakken. LEONED ondersteunt lerarenopleidingen bij deze taak met het kennisplatform ‘De Taalontwikkelende Leraar’ .

Wat biedt het kennisplatform?

Het kennisplatform is te gebruiken in de pabo, de eerstegraads- en de tweedegraads lerarenopleiding. Voor elk van die opleidingstypen zijn praktijkvoorbeelden (videofragmenten) verzameld die zijn voorzien van kijkvragen en werkopdrachten.
Daarnaast biedt het kennisplatform theorie over taalontwikkelend lesgeven, uitgesplitst in begripsontwikkeling, mondelinge activiteiten en schriftelijke activiteiten. Ook is er een overzicht opgenomen van de taalcompetenties voor leraren van de Nederlandse Taalunie, evenals een serie
inleidende colleges (weblectures) rondom het onderwerp taalgericht vakonderwijs.