1e graads
Economie 03 – opdelen begrippen

Economie 03 – opdelen begrippen

Het opdelen van economische begrippen

Beschrijving onderwijssituatie

Fragment 1: Aan het begin van een les over het ontrafelen van de betekenissen van lastige vaktermen bespreekt een economiedocent met zijn havo-4-klas de manier waarop ze dat het beste kunnen aanpakken.
Fragment 2: De leerlingen moeten in tweetallen een aantal economische vakbegrippen definiëren. Ze moeten daartoe het vakbegrip ‘opdelen’ in voor hen begrijpelijke onderdelen, om zo in goed overleg de betekenis te achterhalen.
Fragment 3: Als laatste oefening in deze les moeten de leerlingen ingewikkelde begrippen uit de begrippenlijst achter in hun economieboek in duo’s bespreken volgens de aangeleerde werkwijze.

Kijkvragen

  • Fragment 1: Kun je in eigen woorden navertellen welke strategie deze leraar zijn leerlingen wil aanleren?
  • Fragment 2: Bekijk met behulp van het fragment en de transcriptie of beide leerlingen inderdaad van de voorgeschreven methode gebruik maken.
  • Fragment 3: Bekijk met behulp van het fragment en de transcriptie of beide leerlingen ook hier van de voorgeschreven methode gebruik maken.

Videofragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Videofragment 2

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.

Videofragment 3

Klik hier voor het transcript bij fragment 3.

Materialen

Opdrachten

  1. Hoe ga je zelf, in je eigen lespraktijk, om met het aanleren van moeilijke vakbegrippen?
  2. Zou je deze methode in jouw vakgebied willen inzetten? Zo ja, hoe zou je dat doen?

Kennisbasis

  1. Bekijk in de kennisbasis welke woordleerstrategieën de leraar in zijn les kennelijk centraal stelt. Kun je ook zien welke strategieën de leerlingen gebruiken? (Gebruik hierbij beide fragmenten.)
  2. Wanneer je als leraar leerlingen zoals in de filmpjes observeert, welke uitspraken kun je dan doen over de mate waarin ze de besproken concepten qua woordenschat beheersen?
  3. Kies een van de besproken begrippen uit en overweeg hoe je deze leerlingen zou kunnen helpen bij de gegeven opdrachten. Gebruik hierbij vakbegrippen uitleggen en didactisch model woordenschatuitbreiding.
  4. Tegen welke problemen lopen de leerlingen aan bij verwerken van de behandelde vaktaalwoorden? Hoe zou jij deze informatie kunnen gebruiken bij je hulp aan deze leerlingen? In welke mate vind je de strategie die de leraar hier aanbiedt, effectief?