1e graads
Economie 04 – opdelen begrippen

Economie 04 – opdelen begrippen

Economische begrippen opdelen in havo en vwo

Beschrijving onderwijssituatie

Een leraar economie geeft dezelfde les over het verhelderen van ingewikkelde vakbegrippen aan zowel 4-havo als 4-vwo. De leerlingen moeten daartoe in groepjes het vakbegrip ‘opdelen’ in voor hen begrijpelijke onderdelen, om in goed overleg de betekenis te achterhalen.

Het is interessant om te vergelijken hoe groepjes leerlingen uit beide klassen met deze opdracht omgaan.

De videofragmenten zijn helaas niet meer beschikbaar. De transcripten van de videofragmenten wel.

Kijkvraag

Zie je verschillen in de manieren waarop beide groepjes leerlingen met de opdracht omgaan?

Fragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Fragment 2

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.

Materialen

Opdrachten

  1. Zie je in je eigen onderwijspraktijk verschillen in woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid tussen parallelle havo- en vwo-groepen?
  2. Hoe ben je tot dusverre met deze verschillen omgegaan?
  3. Kun je verschillen in kaart brengen in de manier waarop havo- en vwo-leerlingen in het algemeen dezelfde begrippen bespreken?

Theorie

  1. In de tekst over woordenschat worden barrières beschreven. Zie je in deze fragmenten de barrières terug? Welke verschillen zie je in de manier waarop de gefilmde havo- en vwo-leerlingen hiermee omgaan? Kun je door een andere formulering van de opdracht de barrières (gedeeltelijk) wegnemen?
  2. Beschrijf hoe je als leerkracht in beide groepen begeleiding zou kunnen bieden om tot een beter resultaat te komen. Je kunt hierbij gebruik maken van de kennis rondom vakbegrippen uitleggen en didactisch model woordenschatuitbreiding.