Biologie 02 – practicumverslag reflectie deel 1

Biologie 02 – practicumverslag reflectie deel 1

Reflecteren op een schrijfopdracht bij biologie

Fragmenten van reflectiegesprekken met een docent biologie en twee groepjes leerlingen (4 havo/4 vwo) over de schriftelijke verwerking van een praktische opdracht.

Beschrijving

Op het Montessori College te Nijmegen hebben leerlingen voor het vak biologie een practicum uitgevoerd en daarover een verslag geschreven. In het practicum werd onderzocht wanneer er grensplasmolyse optreedt als een aardappel in een zoutoplossing wordt gedaan.
De leerlingen werkten in groepjes van drie (drie meisjes uit 4 vwo, drie jongens uit 4 havo).
Voordat docent Wim het practicum liet uitvoeren, heeft hij in een tutorsessie met andere vakdocenten besproken welke onduidelijkheden er waren in de handleiding. Daarop heeft hij een verbeterde versie gemaakt en die uitgedeeld aan de leerlingen.
In video 1 bespreken de leerlingen welke fouten zij hebben gemaakt in de schriftelijke verslaglegging van de proef. Ook de docent geeft zijn mening.
In video 2 noemen de leerlingen en hun docent verbeterpunten voor de handleiding van het practicum.
De interviewer is Piet-Hein, verbonden aan het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Radboud Universiteit Nijmegen.
U kunt deze goede opleidingspraktijk in  z’n geheel of in gedeeltes gebruiken om uw leraren in opleiding (lio’s) individueel of in groepjes bezig te laten zijn met het schrijfonderwijs binnen hun vak. Het aspect van feedback geven en de rol van herschrijven komt uitgebreid aan bod.

Deel 1: “uitvoering van de schrijfopdracht”

Kijkvragen

 1. Wat moet volgens jou een vakdocent weten van onderstaande onderwerpen om deugdelijke schriftelijke verwerkingsopdrachten aan zijn leerlingen te kunnen aanbieden?
 • Schrijven
 • Functionele schrijftaken
 • Stappenplan schrijven
 • Schrijfproces
 • Feedback geven en verwerken op teksten
 • Hardop voordoen van schrijfstrategieën
 • Hardop voordoen van vakmatig redeneren
 • Feedback geven op teksten
2. Vind je dat die kennisbasis identiek moet zijn voor een docent Nederlands en voor docenten van andere vakken?

Videofragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Videofragment 2

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.

Videofragment 3

Klik hier voor het transcript bij fragment 3.

Videofragment 4

Klik hier voor het transcript bij fragment 4.

Materialen

 • Practicumverslag meisjes: onderdelen ’theoretische verhandeling’, ‘onderzoeksvraag’, ‘hypothese’, ‘discussie’ en ‘bronnen’ .
 • Practicumverslag jongens: onderdelen ‘inleiding’, ‘onderzoeksvraag’, ‘hypothese’, ‘discussie’ en ‘bronvermelding’ .