Biologie 01 – practicumverslag deel 1

Biologie 01 – practicumverslag deel 1

Schriftelijke verwerking van een biologieproef

Leerlingen (4 havo/4 vwo) en hun biologiedocent bespreken drie aspecten van een schriftelijke verwerkingsopdracht bij een practicum: samen schrijven, het publiek waarvoor je schrijft en actieve taalverwerking.

Beschrijving onderwijssituatie

Op het Montessori College te Nijmegen hebben leerlingen van 4 havo en 4 vwo voor het vak biologie een practicum uitgevoerd en daarover een verslag geschreven. In het practicum werd onderzocht wanneer er grensplasmolyse optreedt als een aardappel in een zoutoplossing wordt gedaan.

Het was niet de eerste keer dat deze leerlingen een verslag moesten schrijven. Het was wel de eerste keer dat ze voorafgaand aan de proef een theoretische verhandeling, onderzoeksvraag, hypothese en werkplan moesten opstellen. In de praktijk gebeurde dat vaak achteraf volgens de leerlingen (zie video).

De leerlingen werkten samen in groepjes van drie. Daardoor werden zij gedwongen om na te denken over de beste aanpak om samen (een verslag) te schrijven.
Hieronder zijn videofragmenten opgenomen die betrekking hebben op drie aspecten van de schrijfopdracht:

  • samen schrijven
  • het publiek
  • actieve taalverwerking

Per aspect komen steeds de drie betrokken partijen aan het woord: twee meisjes uit 4 vwo, drie jongens uit 4 havo en hun biologiedocent Wim. De interviewer is lerarenopleider Piet-Hein (ILS/RU).

Deel 1 “samen schrijven”

Kijkvragen

  1. Welk verschil in aanpak is er tussen de 4v-meisjes en de 4h-jongens bij het schrijven van het verslag?

a. Welke aanpak heeft jouw voorkeur?
b. Waarom?
2. Hoe zou jij een dergelijke opdracht formuleren en wat is daarbij jouw visie op schrijven of samenwerking?

Videofragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Videofragment 2

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.

Videofragment 3

Klik hier voor het transcript bij fragment 3.

Videofragment 4

Klik hier voor het transcript bij fragment 4.

Samenvatting onderdeel “samen schrijven”

De leerlingen kregen twee lesuren (= 100 minuten) de tijd om het verslag te schrijven. De twee groepjes pakten het op verschillende manieren aan. De meisjes hebben het werk verdeeld en vonden het niet lastig om het verslag binnen de gestelde tijd te schrijven. De jongens hebben echt teamwerk geleverd. Hun aanpak was tijdrovender, maar leverde uiteindelijk – naar eigen zeggen – meer op. De informatie die zij afzonderlijk hadden gevonden, bespraken zij met elkaar alvorens het verslag te schrijven. Ook het daadwerkelijke typen hebben ze met zijn drieën aangepakt.
De docent onderkent deze verschillen. Hij geeft aan dat hij de actieve taalproductie van zijn leerlingen bij het schrijven van hun verslagen graag nog meer zou volgen, maar dat daarvoor de tijd ontbreekt. Over het algemeen is hij dik tevreden over de aanpak van de leerlingen bij het samen schrijven. Hij is heel trots op de resultaten die zij hebben geboekt.