2e graads
Algemeen – alle schooltypen – Denkrelaties

Algemeen – alle schooltypen – Denkrelaties

Het aanleren van denkvaardigheden

 

Beschrijving onderwijssituatie

Deze docent wiskunde uit dit fragment maakt gebruikt van de CoRT-methode om leerlingen beter te leren omgaan met de enorme hoeveelheid informatie die tot hen komt via diverse kanalen (internet, tv, radio, kranten, bladen, boeken, enz.) Met de CoRT-methode leren leerlingen die informatie beter beoordelen en gebruiken (bron: Leraar24).

Kijkvragen

  1. Wat is de CoRT-methode? Wat kunnen leerlingen ermee?
  2. De leraar gebruikt ‘placemats’ als hulpmiddel. Wat is een placemat en hoe werkt dat?
  3. In welke stappen bouwt deze leraar zijn les op?
  4. Wat zie je dat leerlingen doen?
  5. Wat zeggen leerlingen over deze methode?

Videofragment

Opdrachten

  1. De CoRT-methoden werkt met 10 basistools. Kun je achterhalen welke die zijn en welke tool deze leraar in dit filmpje uitwerkt? (tip: klik op CoRT-methode, onderaan de pagina waarop dit fragment staat).
  2. Wat vind je van deze methode?
  3. Welke mogelijkheden zie jij om met deze tools te werken in jouw praktijk?

Theorie

Deze leraar is bezig met het leren structureren van het denkproces van leerlingen. Leerlingen leren informatie te structureren, zodat ze bijv. een goede mening kunnen vormen. Het denkproces in de hersenen wordt met behulp van diverse tools geoperationaliseerd. Leerlingen leren zo cognitieve taalfuncties te ontwikkelen. Hoe lokt deze docent taalproductie uit?

Taalcompetenties

De leraar kan een uiteenzetting geven om te informeren, activeren of overtuigen op verschillende manieren (bijvoorbeeld interactief, kort of lang). Hij kan daarbij flexibel gebruikmaken van een effectieve ondersteuning in schrift en beeld.