Biologie 1 vmbo – Toegankelijk maken van teksten

Biologie 1 vmbo – Toegankelijk maken van teksten

Samenvatting bij biologie: instructie samenvatting

Lio Jasper geeft instructie over het maken van een samenvatting van een tekst uit het biologieboek in een 1 vmbo klas TL.

Beschrijving onderwijssituatie

De leerlingen moeten een samenvatting maken van een tekst over fotosynthese. Een leerling heeft de tekst hardop voorgelezen en vervolgens licht Jasper toe waaraan een samenvatting moet voldoen. De criteria voor de samenvatting staan op het bord. Jasper is tweedejaars voltijd student biologie aan een tweedegraads lerarenopleiding.

Kijkvragen

 1. Aan welke criteria moet de samenvatting voldoen?
 2. Noteer drie zaken die je opvallen in de manier waarop Jasper instructie geeft over het maken van een samenvatting.

Videofragment

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Materialen

Tekst uit biologieboek Nectar, paragraaf 7.3

Criteria voor een samenvatting zoals Jasper die op het bord heeft geschreven:

Een samenvatting moet:

 • Een korte beschrijving van de tekst zijn
 • Compleet zijn (zorg dat je de kernbegrippen gebruikt)
 • De vraag aan het begin van de paragraaf moet beantwoord worden in jouw tekst
 • Uit volledige zinnen bestaan

Opdrachten

 1. Voordat Jasper de instructie tot het maken van een samenvatting geeft, laat hij de tekst hardop voorlezen. Hij zegt: “Je moet goed meelezen, want straks krijg je een opdracht hierover.” De leerlingen weten niet dat ze na het lezen van de tekst een samenvatting moeten maken. Wat vind je van deze aanpak?
 2. Wat vind je van de criteria waaraan de samenvatting volgens Jasper moet voldoen?
 3. Laat jij je leerlingen wel eens een samenvatting schrijven? Zo ja, welke criteria geef jij de leerlingen voor een samenvatting?
 4. Hoe geschikt vind je de opdracht voor een 1 vmbo-klas TL?
 5. Welke doelen streeft Jasper volgens jou na met het laten maken van een samenvatting?

Theorie

 1. Jasper laat de leerlingen een samenvatting van een tekst uit het biologieboek schrijven. Leg uit dat het schrijven van een samenvatting van een tekst een manier is om teksten toegankelijk te maken.
 2. Een samenvatting is een specifieke tekstsoort. Onderscheiden de criteria van Jasper de samenvatting voldoende van andere tekstsoorten? Welke criteria zou je kunnen toevoegen of juist weglaten?

Taalcompetenties

De leraar kan mondeling opdrachten geven met betrekking tot klasmanagement en taakuitvoering.

Subdoelen 3.3: De leraar kan zien en nagaan of de leerlingen de opdrachten begrijpen en zo nodig de opdrachten op begrijpelijke wijze herformuleren.

Jasper controleert niet of de leerlingen zijn instructie hebben begrepen. Uit de vragen die worden gesteld, blijkt dat de instructie niet voor alle leerlingen duidelijk is.