Contact

LEONED staat voor het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit. LEONED werkt aan de kwaliteitsverhoging van alle vak- en vormingsgebieden door aandacht voor taal. LEONED is een consortium van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht, Expertisecentrum Nederlands, Radboud Docenten Academie en SLO.

Team

Contact

Postadres
Hogeschool Utrecht
t.a.v. Mieke Lafleur
Postbus 14007
3508 SB Utrecht