Begrijpelijk taalaanbod realiseren

Omschrijving De leraar zorgt  voor mondeling taalaanbod dat begrijpelijk is voor de leerlingen.
Toelichting Het mondeling taalgebruik van de leraar is begrijpelijk en ligt idealiter net iets boven het niveau van de leerlingen. Het gaat zowel om technische als inhoudelijke aspecten. Het is van  belang duidelijk te articuleren en het spreektempo aan te passen aan de doelgroep en het spreek- en luisterdoel. Door het leggen van verbanden tussen verschillende gedeeltes van de gesproken tekst wordt de inhoud voor de leerlingen toegankelijker. Verder dient de docent zich bewust te zijn van de begrippen, die hij gebruikt. Hij moet zich afvragen of de school- en vaktaal, die hij gebruikt bekend is bij de leerlingen. Hij kan dat begrip controleren door vaak bij de leerlingen na te vragen of ze het begrepen hebben, bijvoorbeeld door hen de uitleg te laten herhalen, er voorbeelden bij te laten geven.
Zie ook luisterentaalproductie uitlokkenbetekenisonderhandelingvakmatig redeneren.
Praktijkvoorbeelden Begripsontwikkeling:

Mondelinge activiteiten:

Schriftelijke activiteiten: