Hardop voordoen van vakmatig redeneren

Omschrijving De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.
Toelichting Dit betreft modelgedrag (modeling) door de leraar. Modeling is een belangrijke leerkrachtvaardigheid. Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen. De nadruk ligt op het specifiek redeneren binnen een schoolvak. Bijvoorbeeld binnen het vak natuur kan de leraar hardop voordoen hoe hij tijdens een drijfproef een deksel met knikkers laat drijven. Bij het vak geschiedenis kan de leraar bijvoorbeeld hardop denken over hoe een gebeurtenis vanuit verschillende groepen verschillend wordt beleefd en gewaardeerd.
Zie ook hardop voordoen van schrijfstrategieënhardop voordoen van leesstrategieën
Praktijkvoorbeelden Mondelinge activiteiten: