Taalproductie uitlokken

Omschrijving De leraar zorgt ervoor dat de leerlingen zelf zoveel mogelijk tot mondelinge taalproductie komen.
Toelichting De docent geeft de leerlingen voldoende gelegenheid tot spreken, met hem en met elkaar. Door het scheppen van een veilig werkklimaat, het stellen van open vragen, het doen van prikkelende beweringen en het geven van feedback worden leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan de interactie die is gericht op betekenisonderhandeling en vakmatig redeneren. Leerlingen worden ook uitgenodigd tot het nemen van initiatief mbt het onderwerp van gesprek. Het gaat ook om ruimte geven aan de leerlingen met behulp van non-verbaal gedrag, een stilte te laten vallen of instemming te tonen in plaats van vragen te stellen.

Al sprekend en luisterend verwerven leerlingen vakinhouden. Bovendien: Als de docent leerlingen hoort praten merkt hij hoe zij zich de leerstof toe-eigenen en kan hij dat leerproces, indien nodig, bijsturen.

Zie ook betekenisonderhandelingvakmatig redenerencognitieve taalfuncties
Praktijkvoorbeelden Begripsontwikkeling:

Mondelinge activiteiten: