Vragen stellen

Omschrijving De leraar stelt vragen om taalproductie uit te lokken en begrip te toetsen.
Toelichting Leraren stellen heel veel vragen in de klas. Veel vragen zijn voornamelijk bedoeld om leerlingen te controleren. Het is belangrijk, vanuit het perspectief van betekenisonderhandeling en taalproductie, ook vragen te stellen die leerlingen stimuleren om hun eigen ervaringen in te brengen en te laten zien wat voor betekenis zij geven aan het onderwerp. Vragen zouden niet alleen gericht moeten zijn op het juiste antwoord, maar zouden moeten achterhalen hoe de leerling tot dat antwoord is gekomen (denkproces leerling).Het gaat om open vragen, die leerlingen stimuleren om na te denken en zelf vragen te stellen. Een belangrijk aspect van vragen stellen is doorvragen op uitingen van leerlingen, die hen aanzetten tot verdere verduidelijking.
Zie ook betekenisonderhandeling organiserenverwerving vakbegrippenvakmatig redenerenfeedback geven;
Praktijkvoorbeelden Begripsontwikkeling:

Mondelinge activiteiten: