Pabo

Pabo

Hier vind je een ruim assortiment aan praktijkvoorbeelden uit het primair onderwijs, waarin taalontwikkelend lesgeven een rol speelt. Zo’n voorbeeld bestaat uit een videofragment dat wordt ingeleid met kijkvragen. Naar aanleiding van het fragment tref je opdrachten en vragen over de theorie. Het voorbeeld sluit af met een bespreking aan de hand van de taalcompetenties van leraren. De praktijkvoorbeelden zijn ingedeeld in:

  • begripsontwikkeling
  • mondelinge activiteiten
  • schriftelijke activiteiten