Praten over dingen – groep 1/2 – Feedback geven

Praten over dingen – groep 1/2 – Feedback geven

Feedback geven: doorgaan op de inbreng van de kinderen

Beschrijving onderwijssituatie

Stagiaire Ilse is in gesprek met een heterogeen samengesteld groepje van zes kinderen uit groep 1/2, waaronder enkele stille kinderen. Ilse heeft een medaille meegenomen om de kinderen aan de praat te krijgen over sport. Haar leerpunt is ‘doorgaan op de inhoud van wat kinderen inbrengen’. Dit fragment is afkomstig uit hetzelfde gesprek als bij praktijkvoorbeeld 5 (pabo, mondelinge activiteiten: ‘Taalproductie uitlokken, een prikkelende start’).

Kijkvraag

Wat brengen de verschillende kinderen naar voren en hoe reageert Ilse daarop?

Videofragment

Klik hier voor het transcript bij het fragment.

Materialen

CombiList observatielijst, kopieerblad 3, deel B4 b t/m d

Opdrachten

  1. Wissel Uit: Ga na in hoeverre Ilse antwoord gekregen heeft op de open vraag die ze stelt.
  2. Discussie: Hoe zou jij nu verder gaan als jij hier het gesprek leidde?
  3. Discussie: Kinderen veel inbreng laten geven en het gesprek verdiepen lijken soms op gespannen voet te staan. Hoe zorg je ervoor dat een gesprek kwaliteit heeft, dat alle kinderen inbreng hebben en dat er toch sprake is van een inhoudsvolle uitwisseling?
  4. Stage: Laat je tijdens een kringgesprek observeren aan de hand van Combilist 3B 4b en 4d of maak een video-opname en analyseer je eigen feedbackgedrag. Stel daarna eventueel werkpunten op voor jezelf.

Theorie

Betekenisonderhandeling is belangrijk bij het verwerven van nieuwe begrippen. Een deel van dit gesprek gaat over het begrip ‘concentreren’. Welke aspecten van de woordbetekenis worden benoemd?

Taalcompetenties

De leraar kan gesprekken voeren met leerlingen als volwaardige gesprekspartners, zowel individueel als in een groep, over onderwerpen die door alle partners aangebracht kunnen worden, en in het bijzonder over leerinhouden. De gesprekken komen de totale ontwikkeling van de leerlingen, en in het bijzonder hun taalontwikkeling, ten goede.

Subdoel 1.1 De leraar kan analyseren welke talige acties van hem (zoals het stellen van vragen en het geven van antwoorden en feedback) aan het gespreksdoel voldoen.

Mogelijke doelen zijn:

  • Realiseren van een bepaalde leerinhoud in een betekenisonderhandelingsgesprek;

Ilse wil graag praten over ‘het winnen van een medaille’. Ze geeft een voorzet voor een betekenisonderhandeling. Vervolgens gaan de kinderen over op het begrip ‘concentreren’. De kinderen dragen verschillende betekenisaspecten aan van beide begrippen