Biologie – groep 7 – Werkstuk nakijken

Biologie – groep 7 – Werkstuk nakijken

In je eigen woorden schrijven is moeilijk – het nakijken en herschrijven van je eigen biologiewerkstuk

Beschrijving onderwijssituatie

Twee leerlingen uit groep 7 hebben via een webquest een werkstuk gemaakt over de werking van het hart. De eindopdracht luidde: schrijf een hoofdstuk voor de schoolencyclopedie over het hart. De leerlingen kijken hun eindtekst na aan de hand van een beoordelingsschema. Dit schema is onderdeel van de webquest.

Kijkvraag

Wat vinden de leerlingen van het ‘in eigen woorden schrijven’?

Videofragment

Klik hier voor het transcript bij het fragment.

Materialen

De webquest over het hart.

Opdrachten

  • Hoe zorg jij ervoor dat leerlingen hun werkstukken in eigen woorden schrijven?
  • Voordat de leerlingen feedback krijgen van hun leraar krijgen ze eerst de kans hun werkstuk zélf na te kijken. Ze kunnen de tekst dan nog bijstellen. Wat vind je van deze werkwijze? Pas jij die ook wel eens toe?
  • Bekijk het beoordelingsschema: wat vind je van de categorieën en hoe zou je die willen aanpassen?
  • De leerlingen starten vanuit een webquest waarin de bronnen gegeven zijn, maar zij kunnen ook zelf gaan zoeken via google of via hyperlinks op andere websites uitkomen. Ze kunnen op betrouwbare en minder betrouwbare websites uitkomen. Veel leerlingen gaan ervan uit dat alle informatie die op internet staat waar is en stellen zich niet de vraag of de informatie wel klopt en van wie die afkomstig is. Hoe zou je dit met je leerlingen bespreken?

Theorie

  • De slotopdracht van de webquest is ‘het schrijven van een hoofdstuk voor de schoolencyclopedie’. Leg uit waarom dit een functionele schrijftaak is.
  • Het beoordelingsschema helpt bij het beoordelen van het eindproduct. Hoe zou je de aandacht kunnen richten op het schrijfproces?
  • Via het beoordelingsschema geeft de leraar feedback op teksten. Hoe zou hij dat op een andere manier kunnen doen? Welke manier heeft jouw voorkeur en waarom?

Taalcompetenties

De leraar kan een schriftelijke evaluatie formuleren over leerprocessen en over producten, over gedrag en attitudes van leerlingen in functie van hun totale ontwikkeling.

Het fragment toont een situatie waarin de leraar met behulp van een beoordelingsschema de geschreven tekst van de leerlingen evalueert.

Het schema zorgt voor een gedetailleerde en opbouwende van de leerlingen. Bovendien nodigt het schema de leerlingen uit om te reflecteren op hun eigen leerproces.