Feedback geven en verwerken in teksten

Omschrijving De leerling geeft reacties op teksten van anderen en ontvangt reacties op eigen teksten.
Toelichting Feedback richt zich op (vak)inhoud en vorm, op schrijfproces en gebruik van schrijfstrategieën. Het is van essentieel belang bij het herschrijven van de tekst door de leerling,. Een waardevolle manier van feedback geven is het met medeleerlingen bespreken van het proces (‘hoe pak je het schrijven aan?’) en het product (de tekst).

Dat bespreken van teksten geeft inzicht in het eigen schrijfproces, de gebruikte schrijfstrategieën en de effectiviteit daarvan; het leidt tot herschrijfadviezen. Het samen bepreken is van belang voor reflectie door leerlingen om hun schrijfproduct en –proces te kunnen verbeteren..Vragen die daarbij behulpzaam kunnen zijn:

-wat is het doel van je tekst?

-wie vormt het leespubliek?

-wat is de belangrijkste informatie, die je wilt geven?

-wat zijn de belangrijkste argumenten om de lezer te overtuigen?

-past de stijl bij je doel en doelgroep?

Zie ook feedback geven en verwerken in gesprekken.
Praktijkvoorbeelden Schriftelijke activiteiten: