Feedback geven op teksten

Omschrijving De leraar geeft een reactie op schriftelijke uitingen van leerlingen.
Toelichting Feedback op schriftelijk taalgebruik kan zowel op de inhoud als op de vorm gericht zijn. Het is goed de feedback in eerste instantie te richten op de inhoud, want in vaklessen staat immers de vakinhoud centraal. Voor de taalontwikkeling is feedback op de vorm ook cruciaal, want de formuleervaardigheden van de leerlingen worden daardoor vergroot.

De leraar beoordeelt schrijfprestaties aan de hand van transparante criteria voor proces en product. Hij geeft leerlingen bruikbare feedback waarmee ze hun  schrijfvaardigheid kunnen verbeteren. De feedback is vragend en niet beoordelend, is concreet en vaak ik-gericht: “Ik begrijp dat je met deze tekst de mensen wilt overtuigen dat ze geen bont moeten kopen. Kun je in je tekst laten zien waar dat staat?” Hij doet daarmee ook voor hoe leerlingen elkaar feedback kunnen geven.

De feedback betreft zowel het schrijfproduct als het schrijfproces. De leraar kan ingaan op het schrijfproces, of op het leesproces door na te vragen welke strategieën de leerling heeft gebruikt en of andere strategieën niet meer voor de hand lagen. Idealiter volgt na feedback een herschrijfronde..

Zie ook schrijvenfeedback geven en verwerken in tekstenstappenplan schrijven,
Praktijkvoorbeelden Schriftelijke activiteiten: