Hardop voordoen van leesstrategieën

Omschrijving De leraar demonstreert op welke manier hij een tekst leest, passend bij het leesdoel.
Toelichting Een leraar kan leesstrategieën in een vakles voordoen door hardop een vaktekst te lezen en tegelijkertijd te verwoorden wat hij daarbij denkt.

Bijvoorbeeld wanneer een leerling materiaal moet verzamelen voor een werkstuk over duurzame energie of over een huisdier, doet de leraar voor hoe hij, na het vinden van een hoeveelheid informatiebronnen op internet, door oriënterend lezen snel bronnen selecteert of wegklikt.

Op eenzelfde manier kan een leraar voordoen hoe hij in een vaktekst uit het schoolboek of een krantenartikel zoekend leest om antwoord te vinden op een gerichte vraag. Hij kan voordoen hoe hij bij een samenvatting vooral let op de kernzinnen uit een alinea (signaalwoorden). Hij kan aangeven hoe hij gebruik maakt van specifieke vaktaalwoorden bij het zoeken naar informatie.

Zie ook hardop voordoen van schrijfstrategieënhardop voordoen van vakmatig redeneren; toegankelijk maken van teksten