Hardop voordoen van schrijfstrategieën

Omschrijving De leraar demonstreert op welke manier hij het schrijven van een tekst aanpakt, mede gebaseerd op zijn schrijfdoel.
Toelichting De leraar start een schrijfopdracht met het construeren van een woordweb, of hij gebruikt een andere verzamelstrategie. Vervolgens gaat hij met de klas de gevonden informatie selecteren en ordenen en komt zo tot een schema voor de tekst.

Hij vraagt zich hardop af welk tekststructuurschema het meest passend is. Hij geeft feedback op de aanpak van een leerling door hardop te denken over alternatieve mogelijkheden.

Zie ook hardop voordoen van leesstrategieënhardop voordoen van vakmatig redeneren; schrijfproces
Praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: