Kiezen van teksten

Omschrijving De leraar kiest teksten die geschikt zijn voor de doelgroep wat betreft inhoud en taalniveau.
Toelichting Teksten moeten in de eerste plaats functioneel zijn in het onderwijs, in dit geval belangrijke informatie, vakbegrippen en –redenering aan de orde stellen. Teksten moeten voortbouwen op wat bij leerlingen al bekend is aan vakinhoud en vakbegrippen. Teksten moeten passen in de didactiek van bijvoorbeeld de concept- contextbenadering.

Het gaat hier niet alleen om teksten uit het schoolboek, maar ook om teksten uit kranten en tijdschriften, websites, enzovoort.

Teksten moeten daarnaast worden gekozen met het oog op de begrijpelijkheid ervan voor de leerling: kennis van de wereld en taalgebruik in de tekst. Factoren die een tekst minder toegankelijk maken, zijn: veel onbekende woorden, te beknopt, weinig gestructureerd, complex, niet boeiend, abstract en weinig of geen visuele ondersteuning

Zie ook toegankelijk maken van tekstendenkrelatiescognitieve taalfuncties;tekstbegrip