Stappenplan lezen

Omschrijving Een hulpmiddel voor een leerling om zelfstandig keuzes te maken in de wijze waarop hij een tekst aanpakt.
Toelichting Een lezer kan een tekst van voren naar achteren lezen. Meestal is dat een inefficiënte aanpak. Beter is het om het lezen te richten op het leesdoel en van daaruit een leesstrategie te kiezen.

Een stappenplan bevat onderdelen als:

  • Oriëntatie op de leestaak: wat wordt er van je verwacht?
  • Oriëntatie op de tekst en inhoud: wat voor soort tekst is het, waar gaat die over?
  • Activeren van voorkennis: wat weet ik over het onderwerp?
  • Afhankelijk van de uitkomst van deze drie stappen kiezen van een leesstrategie: verder oriënterend lezen, globaal lezen, zoekend lezen.
  • Formuleren van een voorlopig antwoord op de vraag of je je leesdoel hebt bereikt (een globale indruk van de tekst, antwoord op een gerichte vraag, etc.)
  • Afsluiten en evalueren: hoe verliep het lezen? Wat ging goed? Wat kan ik een volgende keer beter doen?

Denk eraan dat lezen geen lineair proces is. Een leerling kan altijd terug naar een eerdere stap, of soms ook helemaal opnieuw beginnen.

Zie ook lezentekstsoortentoegankelijk maken van tekstenstappenplan schrijventekstbegrip