Stappenplan schrijven

Omschrijving Een hulpmiddel voor een leerling bij het voorbereiden, schrijven, en herschrijven van teksten.
Toelichting Schrijven is een proces van voorbereiden, schrijven en herschrijven. Het kan leerlingen helpen als ze systematisch door deze stappen heen worden geloodst.

Een stappenplan kan bestaan uit:

  • Oriëntatie op de opdracht
  • Oriëntatie op de tekstsoort en de daaraan gekoppelde tekstkenmerken
  • Eventueel zoeken naar voorbeeldteksten, met name vakspecifieke voorbeelden
  • Starten met verzamelen van materiaal (zoeken naar documenten, brainstorm,…)
  • Ordenen en selecteren van het materiaal
  • Maken van een tekstschema waarin door middel van signaalwoorden de redenering wordt aangegeven.
  • Schrijven van de tekst
  • Reflectie op de tekst, aan de hand van bijvoorbeeld een tekstbespreking met medeleerlingen
  • Herschrijven van de tekst.

Denk eraan dat schrijven geen lineair, maar een recursief  proces is. Een leerling kan altijd terug naar een eerdere stap, of soms ook helemaal opnieuw beginnen.

Zie ook schrijvenstappenplan lezen.
Praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: