Tekstsoorten (genres)

Omschrijving In het onderwijs zijn verschillende tekstsoorten belangrijk bij het verwerven van nieuwe vakinhouden.
Toelichting Voorbeelden van tekstsoorten (genres) zijn de uiteenzetting, het betoog en de beschouwing. Tekstsoorten verschillen van elkaar op essentiële aspecten. De uiteenzetting focust vooral op de inhoud van de tekst, het betoog op de lezer (die overtuigd moet worden), de beschouwing focust het meest op de schrijver die met zichzelf in gesprek is. Veel genres zijn variaties op deze drie ‘archetypen’.

Teksten verschillen bijvoorbeeld ook van elkaar in onderwerp, doelstelling, stijl,  toonzetting, lengte en woordkeus. Ze verschillen in tekststructuren (chronologisch, oorzaak-gevolg, vergelijkend, argument-tegenargument, van type stijl bijv. formeel, informeel), type inhouden (bijv. stellingname, dilemma, beschrijving, fictie), doelen en publieken.

Zie ook Gesprekssoorten