Toegankelijk maken van teksten

Omschrijving De leraar bewerkt teksten didactisch dusdanig dat ze voor  leerlingen toegankelijk worden.
Toelichting Er zijn twee manieren om teksten toegankelijk te maken. De leraar kan vooraf de teksten bewerken (bijv. inkorten, moeilijke woorden vervangen, van tussenkopjes en illustraties voorzien). Dit verdient vaak niet de voorkeur, omdat dit gekunstelde teksten oplevert en de leerlingen zo niet met authentieke teksten leren omgaan. De leraar kan teksten ook toegankelijk maken door het lezen ervan te ondersteunen:

  • hardop voordoen van leesstrategieën
  • activeren van voorkennis
  • plaatsen in een context
  • bespreken van moeilijke termen
  • leerlingen wijzen op de tekststructuur
  • door leerlingen (met elkaar) te laten praten over de tekst
Zie ook kiezen van tekstenhardop voordoen van leesstrategieën.