Visuele weergave van denkrelaties

Omschrijving Logische relaties in teksten, die worden verbeeld in figuren.
Toelichting Deze relaties kunnen verbeeld worden door bijvoorbeeld pijltjes, lijnen, schema’s.

Voorbeelden van visuele weergaven zijn:

  • deel-geheelschema’s of boomschema’s, bijvoorbeeld voor indelingen
  • t-schema’s voor toelichtingen bij begrippen en aantekeningen bij uitleg of teksten
  • een tijdbalk voor chronologische gebeurtenissen
  • een venn-diagram voor overeenkomsten en verschillen
  • een stroom- of kettingschema voor oorzaken en gevolgen
  • een cirkel of stroomschema voor terugkerende processen
  • grafieken en tabellen voor cijfermatige ontwikkelingen

De leraar maakt een schema waarin hij vakbegrippen die bij elkaar horen, schematiseert. Zo maakt hij een schema met termen als kilo, gram, liter, deciliter, kilometer, meter. Of hij tekent een stroomdiagram van een productieproces.

Zie ook Denkrelaties; toegankelijk maken van teksten(vak)begrippen uitleggen;begripsontwikkeling en schriftelijke activiteiten
Praktijkvoorbeelden Begripsontwikkeling:

Schriftelijke activiteiten: