Theorie Algemeen

Begripsontwikkeling en mondelinge activiteiten

Omschrijving Mondelinge activiteiten ten behoeve van begripsontwikkeling. Leerlingen laten praten om tot diep begrip van vakconcepten te komen.
Toelichting Het voeren van verschillende soorten gesprekken is een krachtig middel tot het ontwikkelen van (vak)begrip- en inzicht, omdat leerlingen in zulke gesprekken begrippen (vakinhouden) niet alleen leren begrijpen maar vooral ook zelf gebruiken. In een gesprek over de waterkringloop krijgen leerlingen de gelegenheid begrippen als ‘condenseren’, ‘waterdamp’, ‘gas’, ‘damp’, beter te leren begrijpen en gebruiken,
Het is belangrijk veel momenten van mondelinge betekenisonderhandeling te organiseren zodat leerlingen de mogelijkheid krijgen hun begrip van nieuwe (vak)begrippen verder te verdiepen.
Zie ook spreken; betekenisonderhandeling; vakmatig redeneren